Regnskab 2018.

Regnskab
For
2018

INDTÆGTER

Kontingent

50 personlige – 5000 kr.
65 familie – 13000 kr.
2 erhverv – 3000 kr.
2 fam. á 250 kr. – 500 kr.
1 fam. 193,32 kr.
I alt 21693,32 kr. 21693,32 kr.

Overnatninger (ca 120) 7550,00 kr.
Åben Ø /ekstra indtægt 2460,00 kr.

Forsikringsbonus 131,64 kr.

Retur – gasbrænder 199,00 kr

Forudbetalt kontingent for 2019 500,00 kr.

Indtægter i alt 32533,96 kr.

UDGIFTER

Generalforsamling 2018 (3-4-5-6-7-8-9) 3649,28 kr.
Bestyrelses- og styregruppemøder (1-47) 595,55 kr.
Kontor/hjemmeside mv.(10-24-33-51) 950,90 kr.
Båd (plads/forsikring/service) (11-14-44-48) 2414,13 kr.
Havnehus/fritidsfiskerfor. (2-12-20) 961,79 kr.
Arbejdsture (benzin/catering) (16-28-35-40-43-45) 5441,36 kr.
Materialer (13-15-17-18-19-21-23-31-37-41-42) 3300,05 kr. Åben Ø (25-26-27-29-30-36-39) 1391,11 kr.
Nyanskaffelser (46-50) 1228,00 kr. Tilbageførsel den 30.5. 250,00 kr. Legatindkøb (32-34-38-49) 15857,88 kr.
Gebyrer/F1 kort/e-bankning 239,00 kr.

Udgifter i alt 36279,05 kr.

Brugt af legat penge.

Saldo fra 2017 38385,99 kr.
Indkøb 2018 15857,88 kr.
Til rest 22528,11 kr.

2018 – samlet oversigt:

Indtægter 32533,96 kr.
Udgifter 36279,05 kr.
Underskud 3745,09 kr.

Foreningens konto:

31.12.2017 115912,69 kr.
Underskud 2018 3745,09 kr.
Indestående 31.12.2018 112167,60 kr.

Januar 2019 – Bent Juel Hansen – kasserer ______________________

Regnskabet revideret og godkendt den ___11.2.2019_____________
Revisorer: Bent Hesthaven

Birgit Stoklund

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.