Formandens beretning 2018

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)
Formandens beretning for 2018

I år har vi valgt at lægge generalforsamlingen på en lørdag, så det er muligt for foreningsmedlemmer at deltage, selv om man bor på fastlandet. Ønsket har været fremsat i forbindelse med sidste og forrige års generalforsamlinger. Det prøver vi nu og ser så, om der er tilslutning til det. I 2018 havde NRV 10 års jubilæum, og i den forbindelse var der både foredrag og musik på generalforsamlingen. I år holder vi en ganske ordinær generalforsamling med de punkter, som vedtægterne foreskriver.

Løste opgaver i 2018
Gamle huse kræver vedvarende vedligeholdelse. Mange af de opgaver, der er løst i 2018 hører til den kategori. Uddybning af havn, reparation af mole, maling af vinduer og døre, græsslåning, regulering af sølvmåger, m.m. er årligt tilbagevendende opgaver, som blev løst. Foreningens hus på Vesterø havn er blevet malet, og desuden har to mand fra Farvandsvæsenet arbejdet på restaurering af den øverste del af selve fyret, så det nu fremstår nymalet og i fin stand.

Ture med Seadog
I samarbejde med Klaus Madsen lavede NRV i anledning af jubilæet på forsøgsbasis ture til Ndr. Rønner for interesserede. I sommerens løb blev det til 3 dage med op til fire besøgshold pr. dag. Medens Seadog stod for booking og sejlads, havde medlemmer af NRV til opgave at tage sig af de besøgende, når de kom i land. Efter velkomst på molen bestod programmet af et kort foredrag og
derefter gik deltagerne på opdagelse i bygningerne, på besøg i tårnet og ud for at studere naturen.

Når deltagerne trængte til forfriskning var der kaffe, kage, øl samt vand, som kunne nydes i hoved-bygningen. Opholdet varede godt to timer, hvorefter der var afsked på molen og modtagelse af næste hold. De besøgende gav udtryk for, at de fandt turene meget spændende, og at det var en stor oplevelse at besøge Ndr. Rønner.
I 2019 genoptages denne aktivitet i samarbejde med Seadog. Der er planlagt arrangementer i ugerne 29, 30 og 31. Hvis man ønsker at være vicevært i nævnte periode, skal man altså indregne denne aktivitet i sine planer.

Udfordringer og kommende opgaver
Her er en vilkårlig og kortfattet liste over nogle af de opgaver, der venter:

1. Uddybning af ”Havn” på Ndr. Rønner
2. Maling af vinduer og døre
3. Ny skoddedør mod syd
4. Afrensning og maling af vægge(indv.)
5. Forbedring af ventilations systemet
6. Maling/kalkning af formidlingsrum
7. Regulering af sølvmåge
8. Græsslåning

Under renoveringen i 2005 blev de indvendige ydervægge malet med plastmaling. Det har bestemt vist sig ikke at være nogen god løsning. Væggene skaller af og ser farlige ud. Det vil vi gerne have gjort noget ved, og der har været flere forslag til løsninger. Alt fra sandblæsning til Manpower er foreslået, men det er nok den sidste løsning, der virker mest fremkommelig. Et større arbejdshold med spartel og roehakker kan sikkert nå ganske langt på en arbejdsdag, så det må vi have arrangeret.

Mailadresser og hjemmeside
Vi har udsendt invitation til generalforsamling via mail, i LæsøPosten, egen hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Vi opfordrer fortsat til, at vi får oplysninger om medlemmernes mailadresser og evt. ændringer. Henvendelse til foreningen sker nemt ved at bruge foreningens mailadresse, som er her: info@nordreronner.dk
På foreningens hjemmeside kan man søge oplysninger om foreningen, nyheder, foreningens aktiviteter og meddelelser. Adressen er: www.nordrerønner.dk

Viceværtordningen

Der er sengepladser til 8-10 personer på Ndr. Rønner. Efterhånden har mange medlemmer prøvet at overnatte på stedet som viceværter i kortere eller længere tid. De får efter danske forhold en hel unik naturoplevelse, og det er et af formålene med stedet, hvilket fremgår af foreningens vedtægter. For en god ordens skyld gentages reglerne i vicevært-ordningen også i denne beretning:

Den, der får udleveret nøglen, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner.

Der er kun ét medlem af gangen, der kan få udleveret en nøgle.
Det er bestyrelsens indtryk, at viceværtordningen fungerer godt. Men vi vil gerne pointere, at man som vicevært er en salgs ambassadør for Ndr. Rønner med ganske få, men vigtige opgaver.

1. Det er en god skik at sætte flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.
3. Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen.
4. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

Tilmelding til viceværtordningen
Tilmelding til viceværtordningen for 2019 foregår efter de sædvanlige principper. Vi indsamler ønsker om deltagelse i ordningen på foreningens mail: info@nordreronner.dk eller alm. post adresseret til formanden. Alle tilmeldinger, der er afleveret inden 1. april, kommer med i første fordelingsrunde. Her fordeles indkomne ønsker af bestyrelsen og viceværternes ugefordeling bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside ca. en uge senere. Ønsker, der indkommer efter deadline(1. april), behandles efter først til mølle princippet.

Medlemmer, der ønsker at være viceværter, skal være opmærksom på, at samarbejdet med Seadog betyder, at viceværter i ugerne 29,30 og 31 må påregne at få besøg på én af ugens dage(planlagt til fredage, som dog kan flyttes afhængig af vejret). Besøgsperioden strækker sig fra kl. 8:30 til ca. 18:00, hvor der skal være adgang til stort set alle rum for de besøgende, og hvor der også er brug for køkkenet. Desuden planlægger NRV at lave medlemstræf på Ndr. Rønner i begyndelsen af august.

Samarbejdet med Læsø Kommune
Årets styregruppemøde blev igen i år afholdt på Ndr. Rønner. Det skete sidst i august, hvor bygningerne blev gennemgået og oversigten over arbejdsopgaver blev belyst og aftalt.
Vi siger tak for samarbejdet i 2018 og ser frem til fortsat godt samarbejde med Læsø kommune.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen i Nordre Rønners Venner planlægger som tidligere omtalt et medlemstræf i august. For de, der ikke selv kan sørge for transport til Ndr. Rønner, har vi lavet en aftale med Seadog til en speciel favorabel pris. Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis et stort antal af foreningens medlemmer igen kunne mødes til et træf. Bestyrelsen vil gerne takke alle, der har samarbejdet med os i årets løb ved deres arbejdsindsats og/eller medlemskab. Desuden er det glædeligt, at overnattende gæster og besøgende fortsat behandler stedet samvittighedsfuldt. Tak for det.

På bestyrelsens vegne
Carl-Johan Junge

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.