Referat af generalforsamling 2019.

Referat af generalforsamling i Nordre Rønners venner 16. marts 2019.

Formanden bød de ca. 40 fremmødte medlemmer velkommen og nævnte de fordele og ulemper, en lørdags-generalforsamling giver.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Leif Ladefoged valgt.

2. Beretning.
Formanden ønskede ikke at oplæse hele beretningen, da den har været sendt ud samt ligget på hjemmesiden et stykke tid. Han tog
følgende emner op:
a. Bestyrelsen er glad for den indsats medlemmerne gør i forhold til de opgaver, som skal løses på Nordre Rønner. Nogle medlemmer tager
endog selv initiativ til nye tiltag.
b. Samarbejdet med Seadog i forbindelse med ”Åben Ø” – 10 års jubilæumsarrangementer. 120 tilfredse gæster kom på besøg, fik rundvisning
samt kaffe og kage til en rimelig pris.
c. 2 hovedopgaver denne sommer. Afrensning af indvendige vægge og anskaffelse af bedre ventilationssystem.
d. Viceværtordning 2019 – ønsker afleveres inden 1. april til formanden, hvorefter fordelingen vil fremgå af hjemmesiden hurtigt
derefter. (forslag om at skrive viceværternes mobilnumre på listen, så der kan forhandles om skiftedage)
e. En stor tak til alle samarbejdspartnere herunder Læsø kommune. Også en tak til alle medlemmer, fordi de passer så godt på vores
klubhus.

Beretningen godkendt.

3. Regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt.

4. Forslag.

Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Klaus Madsen – Seadog om fortsættelse af samarbejdet med besøgsdage i sommeren 2019 på Nordre
Rønner. Bestyrelsen har sagt ja til 3 besøgsdage samt aftalt et medlemsarrangement, hvor de medlemmer, der ikke selv her mulighed for
transport til øerne, for en billig penge kan komme med Seadog.

Forslaget taget til efterretning.

5. Budget og kontingentfastsættelse for 2020.

Kassereren fremlagde budget for 2019 og foreslog på bestyrelsens vegne uforandret kontingent for 2020. (100/200/1500 kr.)

Forslaget vedtaget.

6. Valg.

Bestyrelsen.

På valg: Bent Juel Hansen og Kim Rulle

Bent ønsker genvalg – Kim Rulle ønsker ikke genvalg.

Bent genvalgt – Knud Erik Vilsen (Knobse) nyvalgt.

Suppleanter: Kjeld Larsen og Morten Jerup genvalgt.

Én revisor: Birgit Stoklund genvalgt ( uden at være til stede)

Én revisorsuppleant: Jess Jessen Klixbull genvalgt.

7. Evt.

Forslag om at søge penge til kommende projekter på Nordre Rønner fra f.eks. AP – Møller fonden.

Nordre rønners venner er indstillet til foreningsprisen ved Nordjyske bank.

Affaldsproblem diskuteret. Hvordan får vi samlet affald sammen og bragt med hjem?

Kan vi give tejsterne en hjælpende hånd, så antallet kan forøges?

Problemer omkring bekæmpelse af de store mågearter blev diskuteret.

Dirigent og formand takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Mange nød deres kaffe og Connies velsmagende kringle (og måske en øl eller vand) inden de forlod generalforsamlingen, og for nogles vedkommende tog færgen tilbage til fastlandet.

_______________________________ ____________________________________
dirigent referant
Leif Ladefoged Bent Juel Hansen

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.