Regnskab for 2019.

Regnskab
For Nordre Rønners Venner
2019

INDTÆGTER

Kontingent

47 personlige – 4700 kr.
66 familie –     13200 kr.
1 erhverv –         1500 kr.
I alt                   19400 kr.                                                                        19400,00 kr.

Overnatninger/gas/ olieforbrug                                                            8850,00 kr.

Andet
Forsikringsbonus/dåsepant/kursfordel                                                 169,80 kr.
Entré 60,00 kr.

Indtægter i alt                                                                                           28479,80 kr.

UDGIFTER

Generalforsamling (5-8-9)                                                        1440,83 kr.
Bestyrelses- og styregruppemøder (19-26-27-30)                1246,10 kr.
Kontor/hjemmeside mv. (1-18-38-43-48-49)                      2418,95 kr.
Båd (plads/forsikring/reparation) (6-11-12)                        3424,75 kr.
Havnehus/fritidsfiskerfor. (3-21)                                             938,21 kr.
Arbejdsture (13-14-16-17-23-28-32-33-36-44-45)              2322,18 kr.
Materialer (2-15-34-37-40-42-46)                                          3817,24 kr.
Nyanskaffelser (20-24-25-31-35-39-47)                                   1401,5 kr.
Hjælp –Transport/rengøring (50)                                          4427,85 kr.
Gebyrer mv. (4-7-10-22-29-41-51-52)                                       217,66 kr.

Udgifter i alt                                                                                21655,62 kr.

Bemærkning vedr. resten af legatpenge.

Restbeløbet – 22528,11 kr. – er ikke anvendt i 2019. Beløbet indgår i foreningens formue.

2019 – samlet oversigt:

Indtægter 28479,80 kr.
Udgifter     21655,62 kr
Overskud    6824,18 kr.

Foreningens konto i Nordjyske bank:

31.12.2018                             112167,60 kr.
Overskud 2019                        6824,18 kr.
Indestående 31.12.2019     118991,78 kr.

Januar 2020 – Bent Juel Hansen – kasserer

Regnskabet revideret og godkendt den 6.2.2020

Revisorer: Bent Hesthaven

Birgit Stoklund

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.