Referat af bestyrelsesmøde 13.10. 2020.

Referat af bestyrelsesmøde 13. oktober 2020.

1. Konstituering.

Den nye bestyrelse konstituerede sig på følgende måde:

Formand: Carl Johan Junge

Kasserer: Bent Juel Hansen

Sekretær: Formanden/kassereren deles om jobbet.

Den øvrige bestyrelse består af:

Eva Halling – Kåre Vilsen – Knud Erik Vilsen (Knobse)

Suppleanter: John Jerup – Kjeld Larsen

2. Bådfører til foreningsbåden.

John og Kåre fortsætter.

3. Vandprøver.

Bestyrelsen vil under alle omstændigheder have foretaget prøver af vandet på Nordre Rønner,

så ingen bliver dårlige ved at drikke vandet. Knobse og Kåre undersøger, hvordan vi lettest får

taget prøverne.

4. Afløb mv.

John og Kåre har renset den nuværende tank for hårdt bundfald. Efter at ”kagen” er fjernet, tyder det på, at tanken kan klare det fremtidige behov. Det vil selvfølgelig kræve, at vi renser op med jævne mellemrum.

5. Ventilation.

Intet nyt fra Nicklas i denne sammenhæng. Bestyrelsen kontakter ham for at få en afklaring.

6. Medlemmer og økonomi.

Foreningen har pr. 13.10.2020:

61 familiemedlemmer – 36 personlige medlemmer – 2 erhvervsmedlemmer.

Samlet kontingent betaling: 18.800 kr.

Viceværtordningen har foreløbig givet: 7.200 kr.

7. Vinterlukning.

John og Kåre klarer dette, og når det er gjort, lukker vi for i år.

8. Forslag fra medlem.

a) Forslag om udarbejdelse af en ”to – do” liste, som ligger i bygningen, så viceværter kan se, hvilke opgaver der kan arbejdes på. Bestyrelsen vil prøve at lave en sådan liste til foråret.

b) Forslag om at oprette en lukket gruppe på Facebook, hvor alle medlemmer kan skrive om forskellige Nordre Rønner relaterede ting. Kasseren undersøger, om den nuværende Facebook profil kan bruges til dette.

9. Initiativer i 2021.

Formanden ærgre sig over, at Seadog’s ture til Nordre Rønner er ophørt, og bestyrelsen

opfordres derfor til at overveje andre muligheder for at kunne fragte medlemmer – uden egen båd

– til Nordre Rønner.

10. Evt.

a) Bestyrelsen mødes igen i december – formanden kommer med forslag til dato.

b) Gaskomfuret i klubhuset driller. Kasseren overvejer anskaffelse af nyt komfur.

c) Placering af vores havnehus på havnen i Vesterø blev diskuteret. Alle var enige om, at husene bør hæves i forhold til den plan, der er lagt for genplacering af husene. Havneudvalget har afvist et ønske fra husejerne om dette. Kåre vil udarbejde et brev til havneudvalget om den fare for skader, der kan opstå ved en for lav placering.

Referent – kassereren

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.