Generalforsamling 28/8 – 2021

Indbydelse til

generalforsamling i Nordre Rønners Venner

lørdag d. 28. august 2021 kl. 13:15 i Bødehuset, Vesterø Havn.

Formandsberetningen og regnskabet for 2020 samt forslag fra bestyrelsen kan ses på foreningens hjemmeside én uge før generalforsamlingen

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Forslag:
    Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter. Forslaget blev forelagt generalforsamlingen i 2020, hvor det blev godkendt. Forslaget kan ses nederst på siden.
  5. Budget og kontingentfastsættelse for 2022
  6. Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer (På valg er Bent Juel Hansen og Knud Erik Vilsen)

b. To bestyrelses-suppleanter (På valg er John Jerup og Kjeld Larsen)

c. Én revisor (På valg er Birgit Stoklund)

d. Én revisor-suppleant (På valg er Jess Jessen Klixbull)

  1. Evt.

Kontingent for 2021:

Medlemmer, der mangler at betale kontingent for i år, kan endnu nå det inden generalforsamlingen  ( 28. august 2021).

Pris: Personligt medlemsskab 100 kr. Familiemedlemskab 200 kr. Erhvervsmedlem: 1500kr.

Indbetaling på foreningens konto i Nordjyske Bank: Reg.nr.: 7402  Konto nr.: 1042747

Under generalforsamlingen vil foreningen byde på lidt forfriskning.

                                                                                                    Bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vores vedtægter:

Forslag 1.

Nuværende ordlyd af §3 stk. 1

Som medlemmer optages enhver person, familie, forening, eller erhvervsvirksomhed, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter og som er tilmeldt folkeregisteret, med adresse i Læsø Kommune. Erhvervsvirksomheder der optages, skal være hjemmehørende i Læsø Kommune. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Ændring til:

Som medlem optages enhver person eller familie, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, og som er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune.

Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Forslag 2.

Nuværende ordlyd af § 3 stk. 2

Foreningen kan optage enhver person eller familie som gæstemedlemmer, selvom de ikke er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, kan ikke stille forslag til generalforsamlingen og har ikke mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Ændring til:

Foreningen kan optage gæstemedlemmer, selv om de ikke er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune. Gæstemedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, kan stille forslag til generalforsamlingen, men har ikke mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.