Regnskab for 2020.

R

For Nordre Rønners Venner

INDTÆGTER

Kontingent

39 personlige – 3900 kr.

69 familie –    13800 kr.

2 erhverv –       3000 kr.

I alt                 20700 kr.                                                                                         20700,00 kr.

Forudbetaling for 2021

2 x fam. + 1x person                                                                                                  500,00 kr.                                 

Overnatninger/gas/ olieforbrug                                                                                8300,00 kr.

Andet

Forsikringsbonus   147,52 kr.

Salg af hartdisk      408,00 kr.

Indkøb af nyt        9461,50 kr.

Kursfordel                   1,41 kr.

Andet i alt                                                                                                               10018,43 kr.

Indtægter i alt                                                                                                       39518,43 kr.

UDGIFTER

Generalforsamling (3-5-24-25)                                                  1634,35 kr.

Bestyrelses- og styregruppemøder (9-10-11)                               407,81 kr.

Kontor/hjemmeside mv.   (1-2-7-19-23)                                    2193,40 kr.

Båd (plads/forsikring/reparation)  (6-8-20)                                1126,64 kr.

Havnehus/fritidsfiskerfor. (4)                                                       220,00 kr.  

Arbejdsture (14-15-16)                                                                 883,10 kr.      

Materialer (12-13-17-18-21-22-26-29)                                       2502,74 kr.

Nyanskaffelser (28-30-31-32)                                                     9878,86 kr.

Hjælp –Transport (33)                                                                1000 ,00 kr.

Gebyrer   (se kontobevægelser)                                                    209,00 kr.

Renter (se kontobevægelser)                                                         954,43 kr. 

Tilbagebetaling  (27)                                                                     100,00 kr.                                                               

Udgifter i alt                                                                             21110,33 kr.

2020 – samlet oversigt:

Indtægter         39518,43 kr.

Udgifter            21110,33 kr

Overskud          18408,10 kr.

Foreningens konto i Nordjyske bank:

31.12.2019                                118991,78 kr.

Overskud 2020                          18408,10 kr.

Indestående 31.12.2020           137399,88 kr.

Februar 2021 – Bent Juel Hansen – kasserer ______________________________________

Regnskabet revideret og godkendt den ___________________

Revisorer: __________________________________________

                  __________________________________________

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.