Formandsberetning 2020

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)

Mangt og meget har i de sidste par år været påvirket af pandemien Covid-19, og således også vores aktiviteter i NRV. Generalforsamlingen skal normalt afholdes i februar-marts, men vi var nødt til at udskyde denne til senere og bestyrelsen besluttede at slutningen af august var mest passende. Vi har igen valgt lørdagsmodellen, som fungerede godt sidste år.

Det er lidt underligt at lave en beretning, der omhandler 2020, når vi nu er godt inde i år 2021, og når dette års aktiviteter står tydeligst. Men jeg skal prøve at grave lidt i hukommelsen.

Løste opgaver i 2020

Medlemmerne har igen i 2020 løst en lang række opgaver. En del af dem er tilbagevendende og skal klares hvert år. Uddybning af havn, reparation af mole, rengøring, maling af vinduer og døre, eftersyn af de store generatorer, græsslåning, regulering af sølvmåger, m.m. hører til den kategori. Desuden er de vestvendte vinduer skiftet, og der er indkøbt en ny yderdør, samt to vinduer til stalden. De mere omfattende opgaver løses af arbejdshold, medens andre er løst af de meget engagerede viceværter, der har besøgt Nordre Rønner.

Kommende opgaver

Ved vintertide falder temperaturen i bygningerne. Der ikke er varme på, og det betyder, at der i perioder er minusgrader i bygningerne. Vandet er lukket af, og der er ikke efterladt noget, der ikke kan tåle frost. De skiftende temperaturer bevirker, at der dannes fugt i bygningerne, og vi har derfor et ventilationssystem kørende vinteren igennem, der får strøm fra solceller. Ofte har det imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at holde fugten fra dørene.

Der blev monteret nye ventilatorer før sidste vinter, og det havde en positiv virkning på klimaet i bygningerne. Men vi vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt, og vi arbejder fortsat på at finde brugbare løsninger på fugtproblemet.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Som det fremgår af vores nuværende vedtægter, har medlemmer med folkeregisteradresse på fastlandet ikke mulighed for at stille forslag på generalforsamlingen, de har ikke stemmeret eller mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.

Det ønsker bestyrelsen for NRV at ændre, så alle medlemmer kan stille forslag og stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, skal derimod fortsat være bosiddende på Læsø.

Ændringer i vedtægterne skal godkendes på to generalforsamlinger og derefter af kommunalbestyrelsen på Læsø. Foreløbig er forslaget godkendt på generalforsamlingen sidste år, og skal så igen godkendes på dette års generalforsamling, før det kan sendes til kommunalbestyrelsen.

Vores begrundelse for at fremsætte forslaget er ganske enkel. Vi har flere medlemmer, der er bosiddende på fastlandet, og som er meget engagerede i foreningen og deltager meget aktivt i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som er fastlagt i målsætningen for NRV.

Mailadresser og hjemmeside

Vores forening NRV bruger helst mail til information og kontakt til medlemmerne. Det er derfor vigtigt, at vi netop har medlemmernes e-mail.

Derfor opfordrer vi fortsat til, at vi får oplysninger om medlemmernes mailadresser og evt. ændringer. Hvis vi endnu ikke har din mail-adresse, kan du blot sende en henvendelse til vores mail, som er: info@nordreronner.dk

På foreningens hjemmeside kan man søge oplysninger om foreningen, nyheder, foreningens aktiviteter og meddelelser. Adressen er: www.nordrerønner.dk

Lidt om udlevering af nøgler

Som medlem af NRV kan man få udleveret en nøgle til bygningerne, hvis man har en aktuel plan om at besøge Ndr. Rønner. Det kan være som vicevært eller som éndagsbesøgende. Derved har man mulighed for at bruge stedets faciliteter, som f.eks. toilet og køkken. Der udleveres kun én nøgle af gangen, så man ved, hvem der har ansvaret for at aflevere og låse bygningerne efter endt brug. Det har fungeret godt, og det er bestyrelsens indtryk, at ansvaret tages alvorligt, og at stedet afleveres i samme gode stand, som det er modtaget.

Den, der får udleveret nøgle med henblik på overnatning, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner. I den forbindelse er her 3 vigtige ting at vide:

  1. Det er en god skik at sætte flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
  2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.( Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen).
  3. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

Samarbejdet med Læsø Kommune

Årets styregruppemøde blev afholdt på Ndr. Rønner d. 18. juli med deltagelse af Folmer Hjort Kristensen og Leif Ladefoged fra Læsø Kommune og tre bestyrelsesmedlemmer fra NRV. Bygningerne blev vanen tro inspiceret og udførte og planlagte renoveringsopgaver blev gennemgået. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde. Et samarbejde som allerede er fortsat på bedste vis i 2021.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Igen i 2020 har foreningens medlemmer ydet en stor arbejdsindsats. Både omgivelser og bygninger på Ndr. Rønner fremstår indbydende og inspirerende for de, der besøger stedet. Derfor en stor tak til de medlemmer, der har deltaget i arbejdet, hvad enten det er på arbejdsture eller som vicevært. Men også en tak til alle de, der ved deres medlemskab har valgt at støtte foreningens arbejde. Sluttelig vil bestyrelsen gerne kvittere for, at besøgende behandler stedet samvittighedsfuldt og ordentligt. Netop derfor bliver de næste besøgende inspireret til at gøre det samme.

På bestyrelsens vegne

Carl-Johan Junge

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.