Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20.5.2015

1. Medlemstal og økonomi.

Kassereren fremlagde medlemstal og kontooversigt. Tilfredshed på begge områder.

Punktet taget til efterretning.

2. Evt. køb af havnehus i Vesterø.

Efter at foreningen er blevet tilbudt køb af havnehus fremlagde kassereren oversigt over anskaffelsespris samt årlige udgifter.

Enighed om at købe, dog vil vi høre de 2 fraværendes mening.

3. Orientering.

a) Fredningstiden på Nordre Rønner er nu 1. april – 15. juli (som øvrige fredninger på Læsø). Skiltene vil blive ændret.

b) Hjemmesiden fungerer – en del e-mail adresser fra medlemmer mangler – Vi går på facebook.

c) Der arbejdes indenfor Natura 2000 især om tilladelse til bekæmpelse af de store måger.

d) Fordelingen af viceværtuger foretaget – stadig ledige uger.

4. Arbejdsplan for 2015.

a) Bestyrelsesmedlem orienterede om arbejdet med at finde apperatur til uddybning af vores lille havn på Nordre Rønner. Der blev givet grønt lys til indkøb af 2 ejektorer (sugemaskiner) i Grenå, så der kan uddybes efter fredningens ophør.

b)Naturformidlingsprojektet startes op med indkøb af materialer. 2 ekstra solceller skal levere strøm til fjernsyn/DVD – afspiller, men opsætningssted/måde blev ikke besluttet.

c) Kikkert i tårnet udsættes til senere.

d) 2 nye vinduer venter på at blive fragtet over og sat i sydmuren. Kassereren laver aftale med faguddannet medlem om hjælp.

5. Åben Ø 2015.

Vi afholder “Åben Ø” på Nordre Rønner søndag den 16. august.

Kassereren orienterede om tidligere arrangement og bestyrelsen vil forsøge at bruge en lignende køreplan. Formanden tager mod tilmeldinger og sørger for bådfordeling. Kassereren sørger for annoncering og fordeling af arbejdsopgaver.

6. Bestyrelsestræf på Nordre Rønner med overnatning.

Da formanden med hustru allerede har være i sving derude med Cillit Bang, vil bestyrelsen (nogle) forsøge at komme derud i ugen efter pinse for at fragte vinduer, slå græs samt klargøre bygningerne for sommerens arbejdsopgaver.

Evt.

Ingen indlæg.

I bestyrelsesmødet deltog 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Referant: kassereren

Udgivet i Bestyrelsesmøder | Comments Off

VICEVÆRT 2015.

 

Viceværtugerne på Nordre Rønner

er nu fordelt efter gældende aftaler, som kan ses nederst på siden.

Du finder oversigten ved at klikke dig ind på : “Årets viceværter 2015her på forsiden.

Der er stadig ledige uger, som fordeles efter først til mølle princippet, ved at sende en mail til formanden: cjjunge@mail.dk

 

Fordelingen af viceværtuger er sket efter nedenstående retningslinjer:

Bestilling af “viceværtuge”.

Ansøgning om “viceværtuge” i 2015 afleveres inden 1. april til foreningens formand (brev eller mail) med angivelse af navn, telefonnummer, ugeønske samt gerne et alternativt ønske.

I viceværtperioden 10. maj – 4. oktober (uge 20 – 40) ansøges om hele uger. En “viceværtuge” går fra søndag kl. 12 middag til søndag kl. 12 middag. På grund af vores høje medlemstal vil det måske blive nødvendigt at dobbeltbelægge ugerne i juni, juli og august. Det betyder, at 2 medlemmer, der får tildelt samme uge, skal dele ugen mellem sig. De to medlemmer bestemmer og aftaler selv, hvordan de deler ugen. Man kan f.eks. være der på samme tid eller dele ugen med 3 dage til hver.

Efter 4. oktober sker overnatning på ønskede dage efter “først til mølle” princippet.

————————————————————-

Umiddelbart efter påske vil bestyrelsen fordele ugerne blandt medlemmerne (om nødtvendigt – deling af uger / lodtrækning).

Fordelingen vil fredag den 10. april komme på hjemmesiden, hvorefter alle medlemmer, der ikke har fået tildelt “viceværtuge” i 1. omgang, kan bestille en uge, blandt de ledige uger. Her gælder også “først til mølle” princippet (mail eller telefon) og oversigten på hjemmesiden vil blive á jour ført løbende.

Da vejret jo er lunefuldt, er det ikke sikkert, at man kan udnytte hele den tildelte “viceværtuge”. Det er selvfølgeligt ærgeligt, men man betaler kun for de overnatninger, man rent faktisk har. Ønsker man efter tildeling ikke at benytte ugen alligevel, meddeles dette til kassereren så hurtigt som muligt, så ugen kan meldes “ledig” på hjemmesiden.

Udgivet i Andre indlæg | Comments Off