Åben Ø søndag den 16. august 2015. AFLYST

På grund af udsigt til meget dårligt vejr (for megen vind og regn), må vi desværre aflyse Åben Ø – arrangementet på søndag.

Med beklagelse – Bestyrelsen Nordre Rønners Venner.

Så vil vi igen afholde “åben Ø” for foreningens medlemmer samt alle interesserede. Der er opsat indbydelse i Østerby, Byrum og Vesterø, så håber vi, at rigtigt mange får øje på det gode tilbud. Dagens program med afsejling  kl. 10 fra Vesterø Havn og med hjemkomst kl. ca. 16 fremgår af opslagene. Muligvis bliver det nødvendigt at nogle skal sejle fra Vesterø tidligere, men det skal de nok blive oplyst om. Vi håber, at foreningens medlemmer vil bakke op om arrangementet og stille evt. ledige bådpladser til rådighed. Dette oplyses ved tilmeldingen, så foretages senest onsdag den 12. august til formanden Carl-Johan Junge på 98499306 eller til kassereren Bent Juel Hansen på 98499516. I tilfælde af blæsevejr – over 5m/s – aflyses arrangementet og deltagerne får besked pr. telefon. Vel mødt Bestyrelsen

Udgivet i Andre indlæg | Comments Off

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20.5.2015

1. Medlemstal og økonomi.

Kassereren fremlagde medlemstal og kontooversigt. Tilfredshed på begge områder.

Punktet taget til efterretning.

2. Evt. køb af havnehus i Vesterø.

Efter at foreningen er blevet tilbudt køb af havnehus fremlagde kassereren oversigt over anskaffelsespris samt årlige udgifter.

Enighed om at købe, dog vil vi høre de 2 fraværendes mening.

3. Orientering.

a) Fredningstiden på Nordre Rønner er nu 1. april – 15. juli (som øvrige fredninger på Læsø). Skiltene vil blive ændret.

b) Hjemmesiden fungerer – en del e-mail adresser fra medlemmer mangler – Vi går på facebook.

c) Der arbejdes indenfor Natura 2000 især om tilladelse til bekæmpelse af de store måger.

d) Fordelingen af viceværtuger foretaget – stadig ledige uger.

4. Arbejdsplan for 2015.

a) Bestyrelsesmedlem orienterede om arbejdet med at finde apperatur til uddybning af vores lille havn på Nordre Rønner. Der blev givet grønt lys til indkøb af 2 ejektorer (sugemaskiner) i Grenå, så der kan uddybes efter fredningens ophør.

b)Naturformidlingsprojektet startes op med indkøb af materialer. 2 ekstra solceller skal levere strøm til fjernsyn/DVD – afspiller, men opsætningssted/måde blev ikke besluttet.

c) Kikkert i tårnet udsættes til senere.

d) 2 nye vinduer venter på at blive fragtet over og sat i sydmuren. Kassereren laver aftale med faguddannet medlem om hjælp.

5. Åben Ø 2015.

Vi afholder “Åben Ø” på Nordre Rønner søndag den 16. august.

Kassereren orienterede om tidligere arrangement og bestyrelsen vil forsøge at bruge en lignende køreplan. Formanden tager mod tilmeldinger og sørger for bådfordeling. Kassereren sørger for annoncering og fordeling af arbejdsopgaver.

6. Bestyrelsestræf på Nordre Rønner med overnatning.

Da formanden med hustru allerede har være i sving derude med Cillit Bang, vil bestyrelsen (nogle) forsøge at komme derud i ugen efter pinse for at fragte vinduer, slå græs samt klargøre bygningerne for sommerens arbejdsopgaver.

Evt.

Ingen indlæg.

I bestyrelsesmødet deltog 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Referant: kassereren

Udgivet i Bestyrelsesmøder | Comments Off