Indbydelse til generalforsamling 2018.

Indbydelse til
generalforsamling i Nordre Rønners Venner
tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19:00 i Bødehuset, Vesterø Havn

Formandsberetningen og regnskabet for 2017
lægges ud på foreningens hjemmeside senest én uge før generalforsamlingen

Velkomst

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Forslag

5. Budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019

6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer (På valg er Carl Johan Junge, Kåre Vilsen og John Jerup)

b. To bestyrelses-suppleanter (På valg er Morten Jerup og Kjeld Larsen)

c. Én revisor (På valg er Bent Hesthaven)

d. Én revisor-suppleant (På valg er Jess Jessen Klixbull)

7. Evt.

Medbring venligst denne dagsorden til generalforsamlingen

Kontingent for 2018:

Pris: Personligt medlemsskab 100 kr. Familiemedlemskab 200 kr. og erhvervsmedlemskab 1500 kr. Kontingent bedes betalt inden generalforsamlingen d. 20. marts 2018.
Indbetaling på foreningens konto i Nordjyske Bank: Reg.nr.: 7402 Konto nr.: 1042747

I anledning af vores 10 års jubilæum vil der efter generalforsamlingen være et par overraskelser. Det kunne være lidt anekdoter fra én, der har boet på Nordre Rønner eller måske lidt sømandsviser til at synge med på – hvem ved? Sikkert er det i hvert fald, at der serveres kaffe/the og boller med pålæg.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Indbydelse til generalforsamling 2018.

Regnskab for 2017

Regnskab
For
Nordre Rønners Venner
2017

INDTÆGTER

Kontingent

41 personlige – 4100 kr.
51 familie – 10200 kr.
1 erhverv – 1500 kr.
euro afrunding – 27,77 kr.
I alt 15827,77

Overnatninger/besøg 8640,00 kr.

Forsikringsbonus 128,20 kr.

Indtægter i alt 24595,97 kr.

UDGIFTER

Generalforsamling 2017 2112,90 kr
Bestyrelses- og styregruppemøde 543,90 kr.
Kontor/hjemmeside mv 825,95 kr.
Båd (plads/forsikring/service/presenning) 873,50 kr.
Havnehus/fritidsfiskerfor. 527,00 kr.
Arbejdsture (benzin/catering) 2239,31 kr.
Materialer 2837,00 kr.
Ny plæneklipper 3127,00 kr.
Sandsugning 515,00 kr.
Mågeregulering 649,00 kr.
Transportgavekort 2600,00 kr.
Legatindkøb (mærkeapp. + bøger) 1855,35 kr.
Gebyrer/Fl kort / e-banking 228,00 kr.

Udgifter i alt 18933,91 kr.

Brugt af legat penge.
Saldo fra 2016 40241,34 kr.
Indkøb 2017 1855,35 kr.
Til rest 38385,99 kr.

2017 – samlet oversigt:

Indtægter 24595,97 kr.
Udgifter 18933,91 kr.
Overskud 5662,06 kr.

Foreningens konto:

31.12.2016 110250,63 kr.
Overskud 2017 5662,06 kr.
Indestående 31.12.2017 115912,69 kr.

Januar 2018 – Bent Juel Hansen – kasserer ______________________

Regnskabet revideret og godkendt den ________________

Revisorer: _______________________________________

_______________________________________

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Regnskab for 2017