Generalforsamling NRV 2023

Referat fra generalforsamling Nordre Rønner venner d. 11/3- 2023.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Leif Ladefoged enstemmigt valgt.

Pkt. 2 Beretning.

Carl-Johan gennemgik beretning, der kan læses på hjemmesiden. 

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3 Regnskab

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Forslag.

Ingen indkommende forslag.

Pkt. 5 Budget og kontingentfastsættelse for 2024.

Budgettet godkendt.

Det blev foreslået at fastholde kontigent satsen på.

100 kr. for enkelt personer.

200 kr. for familier.

Det blev godkendt

Pkt.6 Valg.

På valg:

Bestyrelsesmedlemmer Knud-Erik Vilsen og Bent Juel Hansen, begge blev genvalgt.

To bestyrelses supplenater John Jerup og Kjeld Larsen, begge blev genvalgt.

Revisor Birgitte Stoklund, blev genvalgt.

Revisor-suppleant Jess Jessen Klixbull blev genvalgt.

Pkt. 7 Evt.

Der fremkom forslag om, at lave et synligt opslag om frednings bestemmelserne, for Nordre Rønner, da ikke alle besøgende er bekendt med disse. De placeres synligt på Nordre Rønner og evt. på havnene.

Jens Morten Hansen foreslog, at overveje en udvidelse af anlægsbroen, så der var plads til flere både, det kniber til tider med pladsen. Bestyrelsen drøfter om dette er muligt. i en eller anden form.Tillige forslag om en uddybning af havneløbet. Uddybning er planlagt udført efter ynglesæsonen.

Carl-Johan Junge foreslog at vi opsøgte nogle unge, der på sigt måske kunne være interesseret i at træde ind I bestyrelsen, der jo efterhånden er noget grå i toppen. Evt. kunne de inviteres til at deltage I forskellige projekter.

Forslag om at annoncere når der er arbejdsdage, således at medlemmer kan deltage i arbejdsopgaverne. Det kan slås op på hjemmesiden, så man kan melde sig til.

Forslag om at fejre at fyrtårnet fylder 150 år 2029. Det kunne for eksempel være ved, at indrette det centrale rum som for 150 år siden.

Der var spørgsmål om problemerne med afløbet fra toiletterne, på vestsiden af bygningen kunne løses. Kåre meddelte at han og John Jerup, havde fundet en brønd som var gemt under græsset. Den havde de tømt, og forventningen var at det havde løst problemet. Det blev foreslået, at opsætte skilt om at skåne afløbet.

Referent: Eva Halling                                                    Dirigent: Leif Ladefoged

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.