Referat af bestyrelsesmøde 27.10.2015

Mødedato: tirsdag d. 27/10 kl. 19:00 i Bødehuset på Vesterø havn

 

Deltagere i mødet:

John Jerup, Kåre Vilsen, Kim Rulle, Kjeld Larsen, Bent Juel Hansen og Carl-Johan Junge

 

 

Dagsorden:

 

 

 • Lidt om medlemstal og økonomi/saldo

 

 1. Medlemstallet er som følger:
 • Antal personlige medlemmer: 50
 • Familiemedlemmer: ………    70
 • Erhvervsmedlemmer:……….    4
 • Foreningens økonomi blev drøftet. Budgettet ser ud til at holde, og der er god økonomi til at fortsætte de planlagte projekter og aktiviteter.
 • Ændring af Åben Ø konceptet, og forslag fra Klaus Madsen(se bilag)

 

 • Åben Ø arrangement og omstændighederne i forbindelse med aflysningen var genstand for en kort evaluering. Tilmeldingen til arrangementet var overvældende, og der er brug for et nyt koncept ved afviklingen af lignende arrangementer i fremtiden. Samspillet mellem transport og vejrliget byder på udfordringer.
 • Et forslag fremsendt af Klaus Madsen (Seadog) rummer gode muligheder for at løse transportproblemer i forbindelse med arrangementer. Bestyrelsen godkendte principperne i forslaget, og CJ tager kontakt til Klaus Madsen for at lave en nærmere beskrivelse af afviklingsform, besejling og priser.
 • Drøftelse af viceværtordningen og udlevering af nøgler(Hvordan er det gået i år?)

 

 • Efter en kort evaluering var der enighed om, at der skal laves en ny og mere præcis beskrivelse af viceværters funktion på Nordre Rønner. Rettigheder og pligter præciseres, og det skal fremgå, at viceværtens opgaver også indebærer en form for værtsfunktion i forhold til besøgende.
 • Forslag om ny udleveringsordning af nøgler til viceværter og medlemmer via en nøgleboks på havnen blev drøftet. BH og CJ arbejder videre med endelig forslag til en selvbetjeningsordning.
 • Status over udførte arbejder og kommende aktiviteter(se bilag)

 

 • Arbejdsplan 2015 blev gennemgået. Udskiftning af to vinduer mod syd, fugearbejder i tårn og stald, samt uddybningsforsøg af havneindløbet hører til de større og mere krævende opgaver. Der udarbejdes en ny arbejdsplan for 2016.
 • Referat fra styregruppemøde og resultater af samarbejdet(se bilag)

 

 • Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. Opmærksomhed på betalingsprocedure i forbindelse med betaling af kommunale regninger.
 • Tilmeldelse til kursus i anvendelse af Facebook onsdag aften

 

 • NRV er på Facebook, men det udnyttes ikke i tilstrækkeligt omfang på grund af manglende kendskab. To bestyrelsesmedlemmer (BH og CJ) deltager derfor i et mediekursus.
 • Evt aftale om at udlægge markeringskost ved stengrund til aftalt tid.

 

 • Der har været et medlemsønske om, at der tidligt udlægges kost ved Jens Juuls rev. KL forsøger at løse opgaven.
 • Evt.

 

 • Kort drøftelse af mulige generalforsamlingsindslag.
 • Småindkøb gennemgået.
 • KV og JJ står for vinterlukning af bygningerne
 • BJ og CJ henter foreningsjollen på land

 

 • Referent: CJ
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder. Bogmærk permalinket.