Bestyrelsesmøde 8.3.2016 – efter generalforsamlingen

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. marts 2016 – efter generalforsamling.

Dagsorden.

1. Konstituering.

Alle bestyrelsesmedlemmer beholder deres poster. Så bestyrelsen ser således ud:

Carl Johan Junge – formand
Bent Juel Hansen – kasserer
John Jerup – bestyrelsesmedlem
Kåre Vilsen – bestyrelsesmedlem
Kim Rulle – bestyrelsesmedlem

Kjeld Larsen – suppleant
Morten Jerup – suppleant

2. Valg af Kaptajn til foreningsjollen.

Preben Mikkelsen valgt.

3. Viceværtfordelingen 2016.

Formand og kasserer laver fordelingen i påsken.

4. Mågeregulering.

En gruppe bestående af Kaj Strøm, Gunner Kærsgård, Carl Johan samt Morten Jerup tager sig af opgaven.

5. Næste bestyrelsesmøde afholdes i maj 2016.

6. Evt.

Kassereren sørger for udskiftning af cylinder i havnehuset samt opsætning af nøgleboks.

Referant – kassereren

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder. Bogmærk permalinket.