Styregruppemøde 2016.

Referat fra møde i Nordre Rønners styregruppe den 20 juli 2016
Deltagere Johan, Kjeld, Bent, Lillian, Gert, Lars og Folmer Ref.
Afbud Jess og Ole.
1. Gennemgang af sidste år referat. Mange opgaver er under udførelse, men ikke alle er færdigudført. a. Piktogram flugtveje. b. Brændeovn mangler godkendelse. c. Formidlingsrum Tilskuddet ikke brug, mangler at blive indkøbt for 40.000 kr. d. Nøgler til boligen (Mangler ca. 10 nøgler )

2. Regnskab. 2015.  Lillian. Lillian havde det ikke med. Kopi fremsendes til styrer gruppen inden næste udvalgsmøde eller udleveret på næste t og h møde.

3. Budget 2016. Lilian. Der er afsat 46.000 kr. til vedligehold. Der fremsendes kopi til styregruppen inden næste udvalgsmøde eller udleveres på møde i t og h.

4. Procedure for betaling af regninger blev gennemgået. Bent Hansen få faktura skrevet til Læsø kommune Nordre Rønner. Lillian betaler efter regningen er att. Bent Hansen får kopi af alle regninger, således at Bent har styr på, hvad der er brugt af beløb og til hvad.

5. Regler for vicevært blev gennemgået. 50,- kr. pr døgn pr. person plus 50,- Kr. for gas pr. døgn. Det forventes at der slås græs og males efter anvisning ( Info for alle )

6. Regler for brug af foreningen båd blev oplyst.. ( Info for alle )

7. Ansvar for nøgle 100,- Kr. i depositum. Nøgle i skab.  Åbnes med kode.

8. Nødnøgler.

9. Bygningsgennemgang.2 Ud ag 5 vinduer er isat.  Resten står på kajen i Vesterø Havn. Sættes i i år.

10. Oversigt over arbejdsopgaver fra nordre rønners venner i 2016 blev udleveret. Kort oversigt over hvad der ikke tidligere er nævnt i referat. a. Maler opgaver bestyrelsen indkøber maling sandpapir. Maler dage mange deltager. b. Afrensning og maling 2 formidlingsrum. Skal Cem på ydervægge. Kjeld og Johan. c. Fliser til skorsten Materialer indkøbes. d. Yderdøre i værkstedsbygning høvles.  e.  Lovliggørelse af brænde ovn Ny renselem 9” f. Uddybning af havn. Følges op på senere i året. Vellykket forsøg gennemført. g. Bekæmpelse af ukrudt. Effektiv bekæmpelse i området stenbroen. h.  Indkøb af LED pære. i. Indkøb af batterier og eventuelt solceller j. Hjemmeside fornyelse og e-mail til medlemmer opdatering fortsættes.
k. D V S instruktioner. Nøgleudlevering i havnehuset l. Vedligeholdelses plan for 2017

11.  Sølvmåge bekæmpelse. Der er penslet ca. 1000 æg. CJ redegjorde for forløbet

12. Solfanger til varmt vands brug. Gert undersøges om der er muligt at sættes disse på jorden, i henhold til fredninger og lovgivningen omkring natura 2000 og ram sar område nr. 9 m.v. Lillian undersøges om det er muligt at bruge de nye ” mobileTesla ” batterier.

13. Nyt møde 2017. Grundet omskiftede vejr, fastholdes at mødet afholdes i juli og på en lørdag af hensyn til deltagere. Lørdag den 15. juli kl 09.00  2017 afgang fra de Rødehuse. FHK underarbejder dagsorden i samarbejde med Carl Johan. FHK udsender dagsorden.

14. Referat sættes på dagsorden til t og h, s næste møde.
Forslag til Ref. FHK udsendt 8 august.

Dette indlæg blev udgivet i Styregruppemøder. Bogmærk permalinket.