Referat af generalforsamling 2018.

Generalforsamling i Nordre Rønners Venner
tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19:00 i Bødehuset, Vesterø Havn

Velkomst
Formanden byder velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer – 10 års fødselsdag

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent
Leif Ladefoged blev valgt som dirigent.

2. Beretning
Beretningen er på forhånd udsendt via mail og lagt ud på foreningens hjemmeside.
Foreningen Nordre Rønners Venner blev dannet d. 16/1-2008 og er nu 10 år gammel. Formålet med foreningen, som kan ses i foreningens vedtægter, blev genopfrisket.
Enkelte dele af beretningen blev uddybet. Bl.a. de tilbagevendende arbejdsopgaver og de udførte reparationsopgaver. Desuden blev vicevært funktionen omtalt, samt tilmeldinger til viceværtuger. Søfartsstyrelsen har desværre lagt beslag på ugerne 30 – 31 og 34 – 35, hvor nødvendige reparationer på tårnet skal udføres.
Formanden takkede medlemmer, viceværter og de der i øvrigt har lagt arbejde på Ndr. Rønner. Desuden tak til øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og en god indsats.
Spørgsmål:
Mågeregulering skal udføres af den gruppe, der har denne opgave – og ikke af andre.
Deltagelse i arbejdsture sker oftest efter hurtige beslutninger i mindre grupper, når betingelserne er til stede.
Bestyrelsen får applaus for god indsats.

3. Regnskab
Teknikken driller og kassereren fortæller historier – Allan synger ”På valsen”
Herefter gennemgås regnskabet, der viser et overskud på 5662kr.
Regnskabet godkendes.

4. Forslag
Ét indkommet forslag fra medlem, der ikke bor på Læsø, kan iflg. vedtægterne ikke behandles som beslutningsforslag, men fremlægges under sidste punkt, – evt.

5. Budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019
Budgettet gennemgås og drøftes. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. – Vedtages.

6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer (På valg er Carl Johan Junge, Kåre Vilsen og John Jerup)
De tre bestyrelsesmedlemmer genvælges.

b. To bestyrelses-suppleanter (På valg er Morten Jerup og Kjeld Larsen)
Suppleanterne genvælges.

c. Én revisor (På valg er Bent Hesthaven)
Revisoren genvælges

d. Én revisor-suppleant (På valg er Jess Jessen Klixbull)
Revisor-suppleanten genvælges

7. Evt.
Forslag fra udenøs medlem, der ønsker generalforsamlingen lagt tidligere på dagen, så det er muligt at nå færgen tilbage til fastlandet. Flere tilkendegivelser danner grund for, at bestyrelsen behandler spørgsmålet.

Der peges på det umulige i vedtægtsreglen, der bestemmer, at man ikke engang kan stille forslag på generalforsamlingen som udenøs.

Formanden retter en speciel tak til kassereren Bent Juel Hansen, der har været drivkraft i foreningen i alle 10 år samt Kjeld Larsen, der har ydet en uundværlig indsats i samme periode.

____________________________________ __________________________________
Referent Anne Trondal Dirigent: Leif Ladefoged

Efter generalforsamlingen:

Tove Boisen, der som barn har boet på Nordre Rønner, er inviteret til at fortælle om dagliglivet på øerne. Tove giver forsamlingen et godt og interessant indblik i det specielle og noget ensomme liv i fyrmesterboligen. Desuden har Tove medbragt billeder og tegninger af fyrboligen, som den så ud på den tid. Tegningerne fik foreningen som gave, og de bliver tilgængelige i formidlingsrummet.

Efter kaffen spiller Allan Strøm til et sømands-potpourri, der er omdelt på tryk, så forsamlingen kan synge med. En festlig afslutning på en 10 års jubilæumsdag.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.