Bilag til generalforsamling 2020.

Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vores vedtægter.

Forslag 1.

Nuværende ordlyd af §3 stk. 1

Som medlemmer optages enhver person, familie, forening, eller erhvervsvirksomhed, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter og som er tilmeldt folkeregisteret, med adresse i Læsø Kommune. Erhvervsvirksomheder der optages, skal være hjemmehørende i Læsø Kommune. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Ændring til:

Som medlem optages enhver person eller familie, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, og som er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Forslag 2.

Nuværende ordlyd af § 3 stk. 2

Foreningen kan optage enhver person eller familie som gæstemedlemmer, selvom de ikke er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, kan ikke stille forslag til generalforsamlingen og har ikke mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Ændring til:

Foreningen kan optage gæstemedlemmer, selv om de ikke er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune. Gæstemedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, kan stille forslag til generalforsamlingen men har ikke mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Bemærkninger.
Forslaget fremlægges igen på forårets ordinære generalforsamling. Vedtages forslaget der, skal det forelægges og godkendes af Læsø Kommunalbestyrelse for at være gældende.

§ 9 i vores vedtægter siger:
Ændring af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra to tredjedele af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med to tredjedeles majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.