Vedtægtsændringer

Forslag om ændringer i Nordre Rønners Venners vedtægter blev godkendt i kommunalbestyrelsen på mødet d. 12. 10. 2021.

I det følgende er den formulering, som Teknik og Havneudvalget brugte som oplæg til beslutningsforslag vedr. de ønskede vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling:

”Foreningen Nordre Venner har på to generelaforsamlinger, hhv. i 2020 og 2021, ensstemmigt besluttet at ændre to paragraffer i foreningens vedtægter.

Vedtægstændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ændringerer drejer sig om hhv. medlemsskab for virksomheder og om udenøs medlemmers mulighed for at deltage i generalforsamlinger.

Ændringer i § 3 stk 1.: generalforsamlingen har besluttet, at forenings og erhvervsvirksomheds medlemsskaber udgår som medlemskategorier med særlige kontingentforhold. I praksis har kun en virksomhed tidligere benyttet ordningen, og medlemsskabstypen er derfor uden betydning.

Ændringer i § 3 stk. 2: medlemmer, der ikkke er bosat på Læsø kaldes i vedtægterne for gæstemedlemmer. Foreningen ønsker at gæstemedlemmer fremover får mulighed for at stille forslag og stemme på generalforsamlinger. Disse to demokratiske rettigheder har tidligere været forbeholdt medlemmer med folkeregisteradresse på Læsø. Bestemmelse om at medlemsskab af bestyrelsen er forbeholdt medlemmer med adresse på Læsø opretholdes uændret.”

Beslutningen blev godkendt og medfører følgende:

Fra 1. januar 2022 har foreningen Nordre Rønners Venner 2 slags medlemskaber. Personligt medlemskab – 100 kr. Familiemedlemskab – 200 kr.

Erhvervsmedlemskab udgår og dermed de småprivilegier, som var tilknyttet ordningen. Vi siger mange tak for den økonomiske støtte, som erhvervsmedlemmer har ydet foreningen igennem årene.

Fra 1. januar 2022 bliver det muligt for ”gæstemedlemmer at stille forslag til fremtidige generalforsamlinger. Fristen for aflevering af forslag skal selvfølgelig overholdes.

”Gæstemedlemmer” har fremover stemmeret på generalforsamlinger.

Kassereren undersøger muligheden for, at interesserede virksomheder kan købe reklameplads/link på foreningens hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.