Beretning for 2021

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)

Formandens beretning for 2021

I skrivende stund er smittetallet for pandemien rekordhøj på Læsø(uge 8). Alligevel håber vi i NRV´s bestyrelse, at smittetallet hurtigt falder igen, og at dagligdagen ser ret normal ud, når vi kommer en måned frem. Derfor har vi besluttet at årets ordinære generalforsamling skal afholdes på det sædvanlige tidspunkt. Det er så kun godt et halvt års tid siden, vi afholdt den sidste generalforsamling, men nu er vi så tilbage i den sædvanlige rytme med generalforsamling i februar eller marts.

Løste opgaver i 2021

Igen i 2021 har foreningens medlemmer løst en række opgaver både på Ndr. Rønner og ved vores havnehus på Vesterø havn. I fyrbygningerne har vi fået skiftet en yderdør og to vinduer. Maleropgaver og alm. vedligehold er blevet udført af engagerede arbejdshold og aktive viveværter. År for år sker der forbedringer, som skyldes dette arbejde.

Farvandsvæsenet har udskiftet pæren i fyret. Den nye pære udsender et mere koldt lys, som blot tændes og slukkes med intervaller. Det er sikkert et mere energibesparende lys, men langt fra så charmerende som det tidligere varmere lys med en lyskegle, der fejede hen og over terrænet. Foreningen NRV har ikke haft nogen indflydelse på eller viden om at denne ændring skulle laves.

Kommende opgaver

Oliehuset trænger til en kærlig hånd. Rygningerne er rådne, og derfor skal de erstattes med nye. Vinduet skal repareres og males, og fugerne imellem de udvendige tilhuggede granitsten trænger meget til at blive repareret. Igen i år laver vi en ”to do”- liste til viceværter. Det havde vi stor glæde af i sæson 2021, så det vil vi gerne gentage. Blandt de større og noget mere krævende fremtidige opgaver er:

  • Større kapacitet i strømforsyningen specielt om vinteren med henblik på bedre ventilation.
  • Undersøgelse af udtrængende vand mellem tårn og hovedbygning.

Mailadresser og hjemmeside

Kontakt med foreningens medlemmer sker først og fremmest vi e.-mail og foreningens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at vi har medlemmernes aktuelle mailadresser. Oplysninger om mailadresser kan fremsendes til foreningen via mail til info@nordreronner.dk eller når der indbetales kontingent.

Nyheder og oplysninger om foreningens aktiviteter kan findes på hjemmesiden: www.nordreronner.dk

Adgang til bygningerne på Ndr. Rønner

Vi nærmer os hurtigt sæson for besøg på Ndr. Rønner. Derfor her en gentagelse af nedenstående oplysninger:

Som medlem af NRV kan man få udleveret en nøgle til bygningerne, hvis man har en aktuel plan om at besøge Ndr. Rønner. Det kan være som vicevært eller som éndagsbesøgende. Derved har man mulighed for at bruge stedets faciliteter, som f.eks. toilet og køkken. Der udleveres kun én nøgle af gangen, så man ved, hvem der har ansvaret for at aflevere og låse bygningerne efter endt brug. Det har fungeret godt, og det er bestyrelsens indtryk, at ansvaret tages alvorligt, og at stedet afleveres i samme gode stand, som det er modtaget.

Den, der får udleveret nøgle med henblik på overnatning, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner. I den forbindelse er her 3 vigtige ting at vide:

  1. Det er en god skik at sætte flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
  2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.( Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen).
  3. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

Samarbejdet med Læsø Kommune

Det lykkedes igen i 2021 at få årets styregruppemøde afholdt på Ndr. Rønner. Det skete d. 9. juli 2021 med deltagelse af Folmer Hjort Kristensen og Leif Ladefoged fra Læsø Kommune, Bo Kølle fra Friluftrådet og Kåre Vilsen og Carl-Johan Junge fra NRV. Bygningerne blev vanen tro inspiceret og udførte og planlagte renoveringsopgaver blev gennemgået.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Nordre Rønners Venner er en interesseforening, der er helt afhængig af frivillig indsats. Det gælder bestyrelsesarbejdet og medlemmernes arbejdsindsats med reparationer og vedligeholdelse af bygninger og omgivelser, samt kommunens velvillige indstilling til et godt samarbejdet om de formål, der er beskrevet i foreningens vedtægter. På alle de nævnte områder har samarbejdet fungeret godt, og der har været ydet en stor indsats. På bestyrelsens vegne vil jeg derfor gerne udtrykke en stor tak for et velfungerende samarbejde i 2021.

Med ønske om en spændende sæson 2022 i NRV

Carl-Johan Junge

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.