Formandens beretning – 2022

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)

Formandens beretning for 2022

Efter et par år, hvor den sædvanlige rytme blev slået i stykker af pandemier, er vores lokale forening Nordre Rønners Venner nu ved at være tilbage i normal rytme. Der er stadig mange ting i verden, man kan bekymre sig om, men så har man måske ekstra brug for et komme lidt væk fra de allesteds nærværende nyheder og få lidt fred i sindet ved at besøge fyrboligen på Nordre Rønner. Vores forening havde i 2022 et helt normalt år med hensyn til besøgende og aktiviteter. Selv om vejret i perioder var meget blæsende, lykkedes det alligevel at få mange arbejder udført. Især årets viceværter har været meget flittige. Foreningen kan jo være så heldig, at nogle viceværter blæser inde, og derfor får ekstra tid til at løse forskellige arbejdsopgaver. Sådan kan et ufrivilligt forlænget ophold komme foreningen til gavn.

Løste opgaver i 2022

Måske har I lagt mærke til den nye lampe i Fyret på Nordre Rønner. Den nye pære udsender et koldt lys, og den er langt fra så charmerende som den gamle. Den fejende bevægelse af et varmere lys er nu erstattet af den nye lampe, der blot tænder og slukker. Det er Farvandsvæsenet, der står for udskiftningen, som de begrunder med, at den nye lampe er energibesparende, og at den er mere driftssikker. Det sidste lægges der meget vægt på i en tid, hvor selv GPS-signaler periodisk kan sættes ud af kraft. En situation som man netop i 2022 var ude for.

Igennem årene er der taget mange billeder på Nordre Rønner. Både bygningerne, naturen og folk i arbejdstøjet vækker fotografens interesse. Tilbage i mit arkiv fandt vi en del billeder frem, som blev til en sommerudstilling på Margrete. Rejsende, som ikke er kendt med Læsø, stiller ofte spørgsmål om øgruppen. Mod nord – en halv times sejlads fra Læsø – ser man ofte Ndr. Rønner klart og tydeligt. Så er det rart at kunne henvise til billedserien, som giver et indtryk af stedet og den unikke natur. Måske kommer billederne igen på plakaten i den kommende sommersæson. Det er der en mulighed for.

Viceværterne har igen i 2022 holdt styr på de tilbagevendende og nødvendige opgaver. ”To do”-listen, som ligger fremme i fyrbygningen, er flittigt blevet fulgt og flere besøgende har selv fundet opgaver, som trængte til en løsning. År for år sker der forbedringer, som alle besøgende har gavn af.

Kommende opgaver

Oliehuset trænger til en kærlig hånd udvendig og det nåede vi ikke i 2022. Rygningerne er rådne, og derfor skal de erstattes med nye. Vinduet skal repareres eller evt. skiftes, og fugerne imellem de udvendige tilhuggede granitsten trænger meget til at blive repareret.

Der er indkøbt nye rundbue-vinduer til tårnet, som skal sættes i. Så skal vi igen have en person hængende i et hejseværk, for at få vinduerne fuget fra den udvendige side. Som det er nu, trænger der vand ind i tårnet, når det både blæser og regner. Der er allerede en, der har meldt sig til opgaven, og mon ikke fotoapparatet skal frem igen ved den lejlighed.

Det er fortsat et ønske, at få større kapacitet i strømforsyningen f.eks. ved at udbygge det allerede eksisterende område med solceller. Men det er en opgave, vi endnu ikke er kommet videre med. Der er også fortsat problemer med indtrængende vand mellem tårn og hovedbygning, som der endnu ikke rigtig er nogen, der har kunnet give en forklaring på.

Vi udarbejder hvert år en liste over arbejdsopgaver, som trænger til en løsning. Og der vil fortsat være opgaver på listen, som vi ikke når. Men hvert år kan vi alligevel sætte kryds ved opgaver, der er løst, og som så kan slettes af listen.

Mange af de emner der står på ”to-do”-listen er derimod tilbagevendende, og de vil derfor forsat være at finde på den liste.

Mailadresser og hjemmeside

Kontakt med foreningens medlemmer sker først og fremmest via e.-mail og foreningens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at vi har medlemmernes aktuelle mailadresser. Oplysninger om mailadresser kan fremsendes til foreningen på mail til info@nordreronner.dk – eller når der indbetales kontingent via netbank under rubrikken: Meddelelse til modtager.

Vi undersøger i øjeblikket muligheder for at få lavet en ny og mere moderne hjemmesidde, der forhåbentlig bliver mere indbydende og nemmere at håndtere. Vi beholder vores domænenavn, så hjemmesiden fortsat kan findes på: www.nordreronner.dk

Nyheder og oplysninger kan fortsat findes der.

Adgang til Ndr. Rønner

Der er fri adgang til Ndr. Rønner. I fredningstiden 1/4 – 15/7 er der dog begrænsninger, som betyder, at besøgende af hensyn til ynglefuglene, skal anløbe havnen mod nord og holde sig til det område omkring bygningerne, hvor græsset er slået. Ænder og gæs får ødelagt reder og unger bliver spist af de store måger, hvis man forstyrrer i yngletiden. Det er i forvejen meget svært for de nævnte arter at få succes med at få ungerne i vej.

Adgang til bygningerne på Ndr. Rønner

Vi nærmer os hurtigt sæson for besøg på Ndr. Rønner. Derfor her en gentagelse af nedenstående oplysninger:

Som medlem af NRV kan man få udleveret en nøgle til bygningerne, hvis man har en aktuel plan om at besøge Ndr. Rønner. Det kan være som vicevært eller som éndagsbesøgende. Derved har man mulighed for at bruge stedets faciliteter, som f.eks. toilet og køkken. Der udleveres kun én nøgle af gangen, så man ved, hvem der har ansvaret for at aflevere og låse bygningerne efter endt brug. Det har fungeret godt, og det er bestyrelsens indtryk, at ansvaret tages alvorligt, og at stedet afleveres i samme gode stand, som det er modtaget.

Den, der får udleveret nøgle med henblik på overnatning, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner. I den forbindelse er her 3 vigtige ting at vide:

  1. Det er en god skik at sætte flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
  2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.( Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen).
  3. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

Samarbejdet med Læsø Kommune

Sidst på sæsonen lykkedes det igen i 2022 at få årets styregruppemøde afholdt på Ndr. Rønner. Deltagere i mødet: Eva Halling, Knud Erik Vilsen, Kåre Vilsen, John Jerup, Carl-Johan Junge, Jens Morten Hansen, Folmer Hjorth Kristensen, Susanne Pagh, Stine Pagel Hansen.

Bygningerne blev vanen tro inspiceret og udførte og planlagte renoveringsopgaver blev gennemgået.  Der var enighed om, at der er behov for en samlet plan for vedligehold – et arbejde, der skal gennemføres i et samarbejde mellem Ndr. Rønners Venner og Læsø Kommune.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Som alle ved, er Nordre Rønners Venner er en interesseforening, der er helt afhængig af frivillig indsats. Medlemmernes arbejdsindsats med reparationer og vedligeholdelse af bygninger og omgivelser, kommunens velvillige indstilling og prioritering af et godt samarbejde om de formål, der er beskrevet i foreningens vedtægter, og sidst men ikke mindst bestyrelsens indsats med mange forskelligartede opgaver. Samarbejdet har virket upåklageligt, og der har været ydet en stor indsats fra mange sider. Sluttelig vil jeg derfor gerne udtrykke en stor tak for et velfungerende samarbejde i 2022.

Med ønske om en spændende sæson 2023 i NRV

Carl-Johan Junge

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.