Medlemsskab

Medlemskab fås ved indbetaling på:
Reg.nr. 7402   konto nr. 1042747  

oplys venligst e-mail adresse ved samme lejlighed under rubrikken: besked til modtager

Uddrag fra foreningens vedtægter – vedr. medlemskab.

§ 3
Som medlemmer optages enhver person og familie, der
ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Stk.2
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Bemærkninger:
Medlemskab af Nordre Rønners venner.
Bestyrelsen vil med udgangspunkt i vedtægternes § 3 optimere interessen for at melde sig ind i Nordre Rønners Venner og besøge Nordre Rønner. Bestyrelsen har vedtaget følgende muligheder for medlemskab af NRV, med tilknyttede medlemsfordele.

Personligt medlemskab: Alle, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette et personligt medlemskab. Medlemskabet giver 1 stemme på generalforsamlingen.
Prisen i 2024 for et sådant medlemskab er 100,-kr.

Den tilmeldte person opnår følgende medlemsfordele:

•Gratis adgang for medlemmet til fyr og bygninger ved foreningsarrangementer.
•Mulighed for at låne nøgle ved personlig tur til Nordre Rønner.
•Mulighed for overnatning i den tilhørende lejlighed på Nordre Rønner mod betaling af den fastsatte overnatningspris + forbrug.
Medlemskabet er personligt og fordelene gælder kun personen selv.

Familie-medlemskab: En familie (to voksne og hjemmeboende børn), der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette familie-medlemskab. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen til parret i husstanden (2 stemmer).

Prisen i 2024 for et sådant medlemskab er 200,-kr. Et familie-medlemskab giver de samme fordele som et personligt medlemskab (se dette!).

Medlemskabet gælder familien og fordelene gælder kun den konkrete familie.

Medlemmer der ikke har folkeregister adresse på Læsø kan:
· stille forslag til generalforsamlingen
· stemme på generalforsamlingen
· men ikke stille op til bestyrelsen

Alle medlemmer forpligter sig til at efterleve gældende regler i NRV, samt efterlade bygninger, og omkringliggende arealer pænt og rent. Affald tages med hjem, toiletter og bygninger afleveres pæne og i orden. Misligholdes reglerne omkring medlemskab, orden og hygiejne, kan medlemmet påse regning til at dække evt. ekstraudgifter. Ved gentagne overtrædelser kan bestyrelsen beslutte eksklusion.

———————————————————————————————————–

Medlemskab fås ved indbetaling på:
Reg.nr. 7402 konto nr. 1042747