Medlemsskab

Medlemsskab fås ved indbetaling på:
Reg.nr. 7402 kontonr. 1042747

Fra foreningens vedtægter – vedr. medlemsskab.

§ 3
Som medlemmer optages enhver person, familie, forening eller erhvervsvirksomhed, der
ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Stk.2
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Bemærkninger:
Medlemskab af Nordre Rønners venner.
Bestyrelsen vil med udgangspunkt i vedtægternes § 3 optimere interessen for at melde sig ind i Nordre Rønners Venner og besøge Nordre Rønner. Bestyrelsen har vedtaget følgende muligheder for medlemskab af NRV, med tilknyttede medlemsfordele.

Personligt medlemskab: Alle, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette et personligt medlemskab. Medlemskabet giver 1 stemme på generalforsamlingen.
Prisen i 2021 for et sådant medlemskab er 100,-kr.

Den tilmeldte person opnår følgende medlemsfordele:

•Gratis adgang for medlemmet til fyr og bygninger ved foreningsarrangementer, der foregår i og uden for fredningstiden,
•mulighed for at låne nøgle ved personlig tur til Nordre Rønner uden for fredningstiden,
•mulighed for overnatning i den tilhørende lejlighed på Nordre Rønner, mod betaling af den fastsatte overnatningspris + forbrug,
•medtage gæster (30 kr. pr. gæst for adgang til tårnet)
Medlemskabet er personligt og fordelene gælder kun personen selv.

Familiemedlemskab: En familie (far, mor og hjemmeboende børn), der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette familiemedlemskab. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen til parret i husstanden (2 stemmer).

Prisen i 2021 for et sådant medlemskab er 200,-kr. Et familiemedlemskab giver de samme fordele som et personligt medlemskab (se dette!).

Medlemskabet gælder familien og fordelene gælder kun den konkrete familie.

Erhvervsmedlemskab:
Erhvervsdrivende, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan tegne et erhvervsmedlemskab. Prisen for et sådant medlemskab er 1500 kr.
Den tilmeldte virksomhed opnår følgende medlemsfordele:
50 gæster til fyr og bygninger året rundt.
Medlemmet forpligter sig til at have myndig guide med i land, der påser, at regler bliver overholdt og registrerer antallet af egne gæster i fyr og bygninger ved arrangerede ture. Overstiger dette 50 pr. år, skal prisen beregnes til 30 kr. pr. besøgende. Opgørelse af antal gæster samt efterbetaling skal indgå NRV’s kasserer inden 31/12 samme år.

Et erhvervsmedlemskab giver én stemme på generalforsamlingen til indehaveren af virksomheden.

Medlemmer der ikke har folkeregisteradresse på Læsø kan:
· Ikke stille forslag til generalforsamlingen
· Ikke opstille til bestyrelsen
· Ikke stemme på generalforsamlingen

Alle medlemmer forpligter sig til at efterleve gældende regler i NRV, samt efterlade bygninger, og omkringliggende arealer pænt og rent. Affald tages med hjem, toiletter og bygninger afleveres pæne og i orden. Misligholdes reglerne omkring medlemskab, orden og hygiejne, kan medlemmet påse regning til at dække evt. ekstraudgifter. Ved gentagne overtrædelser kan bestyrelsen beslutte eksklusion.

———————————————————————————————————–

Medlemsskab fås ved indbetaling på:
Reg.nr. 7402 kontonr. 1042747