1 dags besøg

Nøgleregler for Nordre Rønner.(Afhentes sammen med nøglen)

Nøgle afhentes i foreningens hus på havnen i Vesterø. Koden til hyttenøglen fås ved henvendelse til
Bent – 51352246 eller Carl-Johan – 40375787. Der kvitteres for
nøgle og accept af lånebetingelser ved afhentning. Afregningsskema medbringes.

Nøglen afleveres efter brug i havnehuset.
Kun medlemmer af Nordre Rønners Venner kan låne nøgle.

Af hensyn til fuglelivet er der fredning i yngletiden, som medfører adgangsbegrænsninger i perioden 1.4. – 15.7. I den periode er det kun tilladt at færdes på det område, hvor vi slår græsset.

Det skal understreges ved besøg i fyret, at reposen for enden af trappen er sidste lovlige udkigssted. Det er ikke tilladt at kravle op til linsen.
Al færdsel i tårn og bygningerne i øvrigt sker på eget ansvar.

Hvis du under dit besøg i bygningerne bliver spurgt af andre (turister/medlemmer) om adgang, afgør du selv, om du vil ”stå til rådighed”. Vælger du at tillade andre at komme ind, har du ansvaret for, at alt er ok og dørene låst efter besøget.
Hvis du vil være sikker på, at kun du og dine gæster kommer ind, kan du smække døren efter ankomst.

Vær opmærksom på, at der er smæklås på yderdørene med risiko for at låse sig selv ude. Skulle det imidlertid ske, kan du ringe vedr. koden på nøgleboksen i oliehuset.

PAS på nøglen – den er uerstattelig!

Pris for bortkommen nøgle: 1000 kr.

Bestyrelsen