Historie

Foreningen – historie

Læsø Kommune købte i 2005 Spirholm incl. Fyretablissement med det formål at sikre offentlig adgang til området ved Nordre Rønner.

Fyretablissementet var i en meget dårlig vedligeholdelsesstand efter at have stået tomt i 43 år. Derfor lavede Kommunalbestyrelsen en plan om at få Fyretablissementet renoveret, så det kan fremstå som den gang øerne var beboede.

For at skaffe finansiering til renovering af Fyretablissementet blev der udarbejdet et forslag til hvorledes Nordre Rønner kunne renoveres og anvendes. Forslaget blev alene brugt til at søge midler til renovering af bygningerne.
Nu drives Ndr. Rønner af interesse-foreningen Ndr. Rønners venner i samarbejde med en styregruppe bestående af Udvalget for Teknik og Miljø og repræsentanter for bl.a. Friluftsrådet.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. november 2007 de første vedtægter for Interesse-foreningen Nordre Rønners Venner.

Vedtægterne blev efterfølgende godkendt på foreningens stiftende generalforsamling den 16. januar 2008.

Siden er der lavet mindre ændringer, og de nugældende vedtægter er vedtaget og godkendt d. 12. oktober 2021.