Geologisk

Geologisk
Nordre Rønner er en lille øgruppe i Kattegat syv km nord for Læsø. Flere af øerne i øgruppen er på grund af landhævning vokset sammen, og de er forbundet med Læsø med det lavvandede sandrev Rønnerev. De har et samlet areal på 11 ha med stenansamlinger, klitter og strandenge.[1]