Fredningstid

Fredningstid
Af hensyn til fuglelivet er der fredning i yngletiden, som medfører adgangsbegrænsninger i perioden 1.4. – 15.7. I den periode er det kun tilladt at anløbe havnen på nordsiden og færdes på det område, hvor vi slår græsset.