Besøg for medlemmer af Nordre Rønners Venner

Medlemmer af Nordre Rønners Venner er velkomne til at besøge stedet

For medlemmer af Nordre Rønners Venner skelnes der mellem 2 slags besøg:

 

A. ophold uden overnatning

B. ophold med overnatning/vicevært

 

A: Ophold uden overnatning:

Medlemmer af foreningen kan få udleveret nøgle til fyret og bygningerne på Nordre Rønner. Der udleveres kun én nøgle af gangen, og det er derfor vigtigt at nøglen kommer tilbage straks efter brug.

Nøglen afhentes i foreningens hus på havnen i Vesterø. Regler for brug af nøglen afhentes ved samme lejlighed. Koden til havnehuset fås ved henvendelse til
Bent – 51352246 eller Carl-Johan – 40375787.

Der kvitteres for nøgle og accept af lånebetingelser ved afhentning.

 

Hvis du under dit besøg i bygningerne bliver spurgt af andre (turister/medlemmer) om adgang, afgør du selv, om du vil ”stå til rådighed”. Vælger du at tillade andre at komme ind, har du ansvaret for, at alt er ok og dørene låst efter besøget.


Vær opmærksom på, at der er smæklås på nogle af yderdørene med risiko for at låse sig selv ude. Skulle det imidlertid ske, er der en nøgleboks i oliehuset. Der er et par telefonnumre ved nøgleboksen, som du kan bruge for at få den aktuelle kode oplyst.

 

PAS på nøglen – den er uerstattelig! - Pris for bortkommen nøgle: 1000 kr.

Nøglen afleveres straks efter brug i havnehuset.

 

B: ophold med overnatning/vicevært

Medlemmer af foreningen kan ansøge om at blive vicevært på Ndr. Rønner. I højsæsonen (ugerne 26 – 31) kan man få tildelt ½ uge og ellers en hel uge. Navnet vicevært er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner. I den forbindelse er her 3 vigtige ting at vide:

Det er en god skik at viceværten sætter flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.( Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen).
Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.
 

Ansøgning om vicevært sendes via vores e.-mail: info@nordreronner.dk

 

På hjemmesiden www.nordrerønner.dk  (årets viceværter) kan man kort efter 1. april se, hvilke perioder der er reserveret. Viceværter er selv ansvarlige for transport og proviant.