Medlemskab af Nordre Rønners Venner

Sådan bliver du medlem af Nordre Rønners Venner

Medlemskab af Nordre Rønners Venner

 

Kontingent for 2024.

Alle, der indbetaler det årlige kontingent, er medlemmer. – Oplys venligst ved samme lejlighed din e.-mailadresse (besked til modtager). Medlemskort fremsendes via mail.

 

Pris: Personligt medlemsskab 100 kr. Familiemedlemskab 200 kr.

Indbetaling på foreningens konto i Nordjyske Bank: Reg.nr.: 7402  Konto nr.: 1042747

 

Personligt medlemskab: 

Alle, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette et personligt medlemskab. Medlemskabet giver 1 stemme på generalforsamlingen.

 

Medlemsfordele:

Mulighed for at låne nøgle ved tur til Nordre Rønner.

Mulighed for overnatning i den tilhørende lejlighed på Nordre Rønner mod betaling af den fastsatte overnatningspris + forbrug.

Medlemskabet er personligt og fordelene gælder kun personen selv.

 

Familie-medlemskab: 

En familie (to voksne og hjemmeboende børn), der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, kan oprette familie-medlemskab. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen til parret i husstanden (2 stemmer).

 

Et familie-medlemskab giver de samme fordele som et personligt medlemskab.

Medlemskabet gælder familien og fordelene gælder kun den konkrete familie.

Medlemmer der ikke har folkeregister adresse på Læsø kan:
· stille forslag til generalforsamlingen
· stemme på generalforsamlingen
· men ikke stille op til bestyrelsen