Nøgler til bygningerne

Nøgler

Foreningens medlemmer kan få udleveret en nøgle til bygningerne på Ndr. Rønner, hvis der er tale om et aktuelt dagsbesøg, eller man er vicevært i en periode.

Det sker normalt efter aftale med foreningens kasserer eller evt. et bestyrelsesmedlem og ofte via foreningens hus på havnen ved hjælp af nøglekode.

Vi tilstræber, at der kun er udleveret én medlemsnøgle af gangen, så der ikke er tvivl om, hvem der har ansvaret for bygningerne.

Det betyder, at foreningen ikke udleverer en nøgle nr. 2, hvis der er en vicevært på øen, eller der allerede er udleveret en nøgle til et andet medlem.

Den, der har fået udleveret en nøgle(den nøgleansvarlige), har ansvaret for at bygningerne bruges efter de foreskrevne regler, samt at stedet efterlades aflåst og rengjort, så det er klar til nye besøgende.

Efter aftale kan besøgende få lov til at anvende nøglen fra nøgleboksen i oliehuset på Ndr. Rønner. Det kræver dog en opringning og aftale med foreningens kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem.

Foreningen tilstræber at vores kasserer altid er vidende om, hvem der fået udleveret nøgle, og hvornår der er besøgende med adgang til bygningerne.

Af praktiske årsager har bestyrelsesmedlemmer mulighed for at få deres personlige nøgle.