Foreningsbåden

Foreningsbåden

Regler for anvendelse af foreningens båd.

Valg af ansvarlig m.v.:

Hvert år på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en ansvarlig for foreningens båd, der i det følgende benævnes ”Kaptajn.”
Kaptajnen kan være et bestyrelsesmedlem eller et af foreningens alm. aktive medlemmer.
Foreningen tegner en forsikring på båd m. motor(kasseren).
Foreningen betaler bådplads i Vesterø havn(kasseren)
 

Kaptajnens opgaver:

a. søsætning/optagning af jollen

b. male jollen i bunden

c. aflevering/afhentning af motor i forbindelse med årligt serviceeftersyn samt opbevaring om vinteren

d. sørge for brændstof til motor, når foreningen skal sejle

e. modtage reservationer af jollen

f. i det hele taget sørge for , at jollen altid er sejlklar

 

Kaptajnens brug af jollen:

Kaptajnen kan råde over jollen, når foreningen ikke bruger den. Brændstof til privat sejlads betaler kaptajnen selv.

 

Foreningens brug af jollen:

a. Jollen kan bruges af

                                            1. bestyrelsesmedlemmer

                                            2. arbejdsgrupper

                                            3. medlem, der skal udføre et stykke arbejde for foreningen

b. Jollen reserveres senest 1 døgn før den skal bruges - ved at kontakte kaptajnen.

c. Jollen afleveres på bådpladsen rengjort og aflåst.

d. Opståede defekter ved båd eller motor meddeles omgående kaptajnen.

e. Den ansvarlige for sejlads skal have kendskab til sejlruten til Ndr. Rønner og sejlads i almindelighed.

 

Det betragtes som en selvfølge, at jollen behandles pænt og al sejlads foregår ansvarligt.

 

Regler vedtaget på bestyrelsesmødet 03042013.