Nordre Rønner - historien

NRV arbejder for at vedligeholde og værne om bygningerne på Nordre Rønner og formidle den historie og den natur, der er tilknyttet stedet. Det er endvidere foreningens opgave at sikre offentlighedens tilgængelighed til Nordre Rønner i respekt for naturen og øernes fugleliv.

Medlemmer af foreningen har mulighed for at overnatte på stedet efter de gældende regler, og på den måde få en helt enestående oplevelse af stedets ånd og natur.

Du kan læse mere om medlemskab og muligheder her på hjemmesiden.

Læs mere om foreningen

Dyrelivet på Nordre Rønner

Her kommer mere tekst om fugle mm

Læs mere om dyrelivet