Info til årets viceværter

Info til årets viceværter 2024

Kære Viceværter i sæson 2024

I år er der meget stor søgning på den kommende sæsons viceværtuger på Ndr. Rønner. Det betyder, at vi desværre ikke kan efterkomme alle ønsker.  Alligevel har vi fået lavet en fordeling, som vi håber, viceværterne finder tilfredsstillende.

To ting først:

1) Der kan komme besøg fra arbejdshold, som skal have adgang til bygningen.

2) Af hensynet til de kolonirugende fugle er det vigtigt at overholde fredningsbestemmelserne.

 

For at kunne udnytte sæsonen bedst muligt, er der nogle vigtige forhold, som viceværterne skal være opmærksomme på:

1.       Det er et krav, at man kun kan være vicevært, hvis man er medlem af foreningen Nordre Rønners Venner. Viceværten har ansvaret for, at opholdet foregår efter de gældende regler, og det er viceværten, der står for afregningen efterfølgende.

2.       Viceværter og overnattende gæster skal være indstillede på, at opholdet på Ndr. Rønner sker på ”spejdermanér.” Hvis solen skinner, kan man få et varmt bad under solbruseren, ellers må man klare sig med et lunkent samme sted eller et bad i havet. Der er ikke tilstrækkeligt med strøm til andre løsninger.

3.       Vi har brug for et mobil-nummer på alle de viceværter, som er med på oversigten over reservationer. Nummeret kan bruges til kontakt både før og under opholdet på Ndr. Rønner. Oplysningen bliver ikke lagt ud på oversigten på hjemmesiden.

4.       Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at vi hurtigt får en meddelelse, hvis opholdet af den ene eller anden grund ikke kan gennemføres. Det giver andre mulighed for at udnytte reservationen.

5.       Meddelelser gives på: info@nordreronner.dk

 eller evt. sms til Bent: 51352246 eller Carl-Johan 40375787

6.       I højsæsonen (uge 26 – 32) får man normalt kun tildelt en ½ uge. – Øvrige tid tildeles hele uger.

I hele uger er seneste skiftetid søndag(kl. 12). I halve uger søndag(kl.12)  og onsdag aften(kl. 18).

7.       Husk, - viceværter må meget gerne være hjælpsomme værter for besøgende.

8.       Som vicevært skal man være særligt opmærksom på, at bygningerne er låste og rengjorte inden afrejse.

Foreningen håber, at opholdet på Nordre Rønner bliver en god og unik oplevelse for alle. Vi hører meget gerne om idéer og forslag til ændringer m.m.

Rigtig god fornøjelse med opholdet!

                                                          Bestyrelsen