Budget 2025

Budget 2025

Udgivet den 25. marts 2024
Nordre Rønners Venner – 2024

Indtægter

Kontingent                                               15000 kr.

Overnatninger/besøg                                10000 kr.

I alt                                                           25000 kr.

Udgifter

Generalforsamling                                    1000 kr.

Bestyrelses- og styregruppemøder           1500 kr.

Kontor/ ny hjemmeside                          12000 kr.

Arbejdsture/sandsugning/mågereg.          3000 kr.

Materialer                                                 5000 kr.

Båd/forsikring/service                                800 kr.

Havnehus                                                   800 kr.

Transporthjælp                                         3000 kr.                               

 Bank/kontoudgifter                                 4000 kr.

I alt                                                          31100 kr.

Forventet underskud                                 6100 kr.

På baggrund af ovenstående budget foreslår bestyrelsen uændret kontingent (100 kr. for personligt medlemskab/ 200 kr. for familie medlemskab) for 2025.