Regnskab 2023

Regnskab 2023

INDTÆGTER

Kontingent

34 personlige – 3400 kr.

59 familie –    11800 kr.

Ekstra                    15,83 kr.

I alt                  15.215,83kr.                                                         15.215,83 kr.

Overnatninger/gas                                                                        10.350,00 kr.

Andet

Rente                                                                                                  44,28 kr.

Indtægter i alt                                                                             25.610,11 kr.

                                                            UDGIFTER

Generalforsamling (5 – 6 – 8)                                                           1.284,33 kr.

Bestyrelses- og styregruppemøder (2 – 17 – 38)                               516,35 kr.

Kontor/hjemmeside mv.   (1 –4 – 13 – 21 – 22 – 23)                         1.709,00 kr.

Båd (plads/forsikring/reparation)  (11a – 31)                                      297,00 kr.

Havnehus/fritidsfiskerfor. (2 – 23)                                                                    0 kr.  

Arbejdsture – catering. (25 – 26)                                                        1.297,40 kr.     

Materialer (3 – 15 – 20 – 28 – 29 – 33 – 34 – 39)                                1.593,70 kr.

Hjælp –Transport – gaver (40 – 42)                                                      2.822,95 kr.

Benzin (14 – 19 – 30)                                                                                  383,58 kr.

Nyanskaffelser (7 – 9 – 11 – 12 – 16 – 24 – 27 – 35 – 37 – 43)       15.374,46kr.                                                                     

Gebyrer – renter – netbank (10 – 18 – 32 – 36 – 41 – 44)                     3.642,00 kr.

Udgifter i alt                                                                                            28.920,77 kr.

 

2023 – samlet oversigt:

Indtægter        25610,11 kr.

Udgifter           28920,77kr.

Underskud        3310,66 kr.

Foreningens konto i Nordjyske bank:

31.12.2022                              146707,73 kr.

Underskud 2023                        3310,66 kr.

Indestående 31.12.2023         143397,07 kr.

 

Foreningens øvrige aktiver.

Havnehus med inventar                                                                        45.000 kr.

Jolle med ophalervogn og motor                                                         20.000 kr.

Inventar.

Udvendigt

(Sandpumpe, plæneklippere, buskrydder, bænke-bordesæt)      20.000 kr.

Indvendigt (Møbler, værktøj, batterier, kikkerter m.v.)                 15.000 kr.

Øvrige aktiver i alt                                                                            100.000kr.